سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
امین حواران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دب

چکیده:

بادبند های زانویی یکی از انواع بادبندهاست که برای مقاومت در برابر زلزله مورد استفاده قرار می گیرد. قاب های بادبند زانویی از اعضای مورب واعضای زانویی تشکیل می شوند که به هم متصل هستند. وظیفه اعضای مورب ایجاد سختی و مقاومت و وظیفه اعضای زانویی تأمین شکل پذیری است. در صورت استفاده از فولاد کم مقاومت که شکل پذیری بالایی دارد می توان ظرفیت شکل پذیری این دسته از بادبندها را به طور چشمگیری افزایش داد. هدف این مقاله بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی ساخته شده از فولاد کم مقاومت و ارزیابی سختی، مقاومت و شکل پذیری آنهاست. برای این منظور چندین قاب بادبندی شده زانویی که بر اساس استانداردهای رایج بارگذاری و طراحی شده اند با استفاده از نرم افزار ABAQUSشبیه سازی شده، سپس با جایگزینی عضو مورب با فولاد کم مقاومت و به کمک تحلیل غیر خطی استاتتیکی افزاینده، رفتار لرزه ای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از فولاد کم مقاومت سختی، مقاومت و شکل پذیری بادبندهای زانویی را به طور چشمگیری افزایش می دهد.