سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رضاییان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید جمال امیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهود شهیدی امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
فرهاد شهیدی امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ستون های قوطی عضوهای سازه ای مناسبی برای سازه های با قاب های خمشی در دو راستا هستند، اما اجرای ورق پیوستگی در آنها مشکل های اجرائی زیادی از جمله عدم دسترسی به درون ستون و دشواریهای جوشکاری را بوجود می آورد. جزئیات پیشنهادی جدید برای کاهش این مشکل در ستون های قوطی، اتصال CONXL می باشد. هدف از ارائه این جزئیات ، صنعتی سازی حذف جوشکاری در محل، افزایش کیفیت ساخت و سادگی بازرسی می باشد. این اتصال، مجموعه ای از یقه های بال، یقه های گوشه ای و یقه جان می باشد که از طریق توزیع نیرو بین این المان ، نیروهای بوجود آمده در اتصال را به ستون منتقل می نماید. در این مقاله به بررسی رفتار چرخه ای این نوع از اتصال به صورت عددی پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا برای تایید مدل سازی و انالیز، نتایج دو مدل اجزاء محدود اتصال تیر با مقطع کاهش یافته و ورق انتهایی با بهره گیری از نرم افزار المان محدود Abaqus با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و تطابق مناسبی بین نمودار هیسترزیس و کرنش های پلاستیک آنها مشاهده گردید. در ادامه دو نمونه اتصال CONXL شامل تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) و تیر معمول در ستون های قوطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ، رفتار لرزه ای اتصال CONXL با RBS مناسب است و رفتار لرزه ای این اتصال برای تیر معمولی حتی در دوران های بالای ۰/۰۴ رادیان مطلوب بوده و ستون نیز بدون کمانش های قابل توجه تا انتهای بارگذاری باقی خواهد ماند.