سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رضاییان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید جمال امیدی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهود شهیدی امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
فرهاد شهیدی امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ستونهای قوطی عضوهای سازه ای مناسبی برای سازه های با قابهای خمشی دردو راستا هستند اما اجرای ورق پیوستگی درآنها مشکل های اجرایی زیادی ازجمله عدم دسترسی به درون ستون ودشوارهای جوشکاری را بوجود می آورد جزئیات پیشنهادی جدید برای کاهش این مشکل درستونهای قوطی اتصال CONXL می باشد هدف ازارایه این جزئیات صنعتی سازی حذف جوشکاری درمحل افزایش کیفیت ساخت وس ادگی بازرسی م یباشد مکانیزم انتقال نیرو دراین اتصال ازطریق مجموعه ای از یقه ها صورت می پذیرد دراین مقاله به بررسی رفتار چرخه ای این نوع از اتصال با تغییر ارایش پیچهای آن بصورت عددی پرداخته شدها ست برای این منظور درابتدا برای تایید مدلسازی و انالیز نتایج دو مدل اجزا محدود اتصال تیر با مقطع کاهش یافته و ورق انتهایی با بهره گیر یاز نرم افزار المان محدود ABAQUS با نتایج ازمایشگاهی موجود مقایسه و تطابق مناسبی بین نمودار هیسترزیس و کرنش های پلاستیک آنها مشاهده گردید.