سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالحسن بنی شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از ترکیب مصالح ویسکوالاستیک و فلزی از هردوخاصیت میرایی ویسکوالاستیک درمصالح الاستومری وتغییرشکلهای غیرالاستیک مواد فلزی درکاهش واکنش لرزه ای قابهای خمشی فولادی استفاده می شود هدف اصلی سیستم پیشنهادی محدود ساختن تغییر شکلهای غیرالاستیک درمیراگرهای به کاررفته دراتصالات خمشی تیر به ستون می باشد بطوریکه اعضای اصلی سازه نظیر تیروستون دراثر زلزله های با شدت بالا درمحدوده رفتار خطی باقی بمانند دراینم طالعه مشخصات مصال مورد استفاده درمیراگر و همچنین نحوه تعیین تغییرشکل متناظر با نیروی تسلیم مورد نظر میراگر جهت استفاده دراتصال ارایهشده است. همچنین جزئیات اتصال پیشنهادی بیان شده و درپایان نیز رفتار موضعی اتصال مورد بررسی قرار گرفته است.