سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بهاری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محبوبه میرزایی علی آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
شهاب الدین ترابیان – دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به مطالعه عددی یک اتصال تیر به ستون فولادی جدید با کابل های پی کشیده و سپری می پردازد. در این اتصال، به منظور بهبود خصوصیات اتصال از سپری پیچ شده به بال تیر و بال ستون به عنوان میراگر انرژی استفاده می شود، بنابراین اتصال نیازی به جوش کارگاهی ندارد. در این اتصال کابل های پرمقاومت پس کشیده می شوند و به دلیل نیروی پس کشیدگی که در کابل ها وجود دارد، در هنگام زمین لرزه نیروی بازگرداننده ای ایجاد می شود، که سازه را با آسیب کمی در اعضای اصلی سازه، به موقعیت اولیه قبل از زلزله باز می گرداند. به منظور بدست آوردن رفتار سپری در اتصال ، مدل اجزای محدود سپری و نتایج تحلیل ها با نتایج آزمایشات موجود، کالیبره شده اند. سپس مدل اجزای محدود اتصال تیر به ستون، برای بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون پس کشیده ارائه شده است. بارگذاری در دو مرحله، یکنواخت و سیکلیک انجام گردید و نتایج تحلیل ها و مقایسه رفتار اتصال با سایر اتصال های پس کشیده نشان می دهد که، این اتصال جدید دارای خاصیت پس کشیدگی بوده و می توان آن را یک نوع اتصال PTED نامید.