سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خالویی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد بندرعباس
محسنعلی شایانفر – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا رضائیان – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این تحقیق قابهای خمشی فولادی ۱۰ طبقه با نامنظمی در ارتفاع ناشی از سختی مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم به روش دینامیکی طیفی در حالت ویژه طراحی شدند. پس از طراحی تمامی قابها به روش دینامیکی غیرخطی در حوزه نزدیک و دور از گسل مورد ارزیابی قرار گرفتند و پاسخ سازه درزمینه تغییر مکانها، مفاصل پلاستیک ایجاد شده و انرژی جذبشده در اعضای سازه بررسی شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که سازههای نامنظم (دارایطبقه نرم) دارای یک حالت شکننده از شکست هستند و باید اجتناب شود. از طرف دیگر زلزلههای حوزه نزدیک گسل در طبقات بالای سازه باعث اثر جدیتری نسبت به نقاط دیگر سازه میشوند. پس باید با ایجاد تدابیری از خرابی موضعی یا کلی سازه جلوگیری کرد.