سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمودرضا شیراوند – دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا جمالی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

حوادث اخیر جهان و منطقه خاورمیانه نشان از اهمیت در نظر گرفتن توانایی سازهها برای مقابله با حوادث ناشی از گسترش تروریسم بارویکرد پدافندغیرعامل را به خوبی نشان میدهد. حضور گروههای تروریستی میتواند به عنوان یک تهدید بالقوه و جدی نگرش طراحی سازههای مهم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر عواملی مانند انفجار ناشی از حملات تروریستی برخی عوامل دیگر مانند انفجار گاز، برخورد اتومبیل با ستونهای پارکینگ و عواملی از این دست که باعث از بین رفتن یک یاچندعضوباربرحساس مانند ستونها میشوند سبب آغاز پدیده خرابی پیش رونده و گسترش آن به سایر اجزای سازهای شده و ممکن است باعث از بین رفتن بخشی از سازه و یا انهدام کلی آن گردند دراین تحقیق دو نوع قاب فولادی مهاربندی شده با مهاربندهای همگرا و واگرا مورد مقایسه قرار گرفتهاند. این سازهها به صورت سه بعدی و با استفاده از مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۰۰۲۲ در مدل های ۳،۵ و ۰۲ طبقه آنالیز و طراحی شدهاند. براساس این تحقیق سازهها با مهاربند همگرا رفتار مناسبتری از سازههای مهاربندی واگرا دارند که این نتیجه با فرض اتصال عضو مهاربندی همگرا به گره اتصال ستون میباشد. همچنین سازه با ارتجاع بلندتر و طبقات بیشتر مستعد آسیپذیری بیشتری نسبت به سازههای کوتاهتر میباشد