سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران زلزله، دانشگاه تربیت مدرس
حمزه شکیب – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلطانی محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قاب های مهار بندی شده برون محور، سیستم های سازه ای مقاومی در برابر بارهای جانبی هستند که به دلیل دارا بودن توام مزایای قاب های خمشی و قابهای مهار بندی شده هم محور، بیشتر از دو دهه است که در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. در قاب های مهاربندی شده برون محور تیرهای پیوند به علت مستهلک کردن انرژی در تغییر شکل های غیر الاستیک از نقش حائز اهمیتی بر خوردار هستند. آثار زلزله ها در نزدیکی گسل مخصوصا در جهت پیشرو مسیر گسیختگی، باعث به وجود آمدن خسارات شدیدی به سازه ها بخصوص سازه های با زمان تناوب بالا به علت حرکت های پالس گونه با پریود بلند می گردد. در این تحقیق رفتار دینامیکی غیر خطی قاب های فولادی برون محور ۶ طبقه با ۳ طول تیرپیوند (برشی، خمشی-برشی و خمشی) مختلف، تحت تاثیر ۳ رکورد دور و ۳ رکورد نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهند که نیاز تغییر مکانی قاب های برون محور تحت تاثیر رکوردهای نزدیک گسل در حدود Drift 0/68% در حالت برشی، Drift 1/065% در حالت برشی-خمشی و Drift 1/74% در حالت خمشی، در مقایسه با رکوردهای دور از گسل بیشتر می باشند. همچنین بررسی ها نشان می دهند که نیاز تغییر مکانی، با افزایش طول تیر پیوند بیشتر می شود به نحوی که قاب های مهار بندی شده برون محور با تیرهای پیوند خمشی از نیاز تغییر مکانی بالاتری برخوردار هستند.