سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
هوشنگ اصغری تکدام – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش زلزله – دانشگاه سمنان
مصطفی اقلیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش زلزله – دانشگاه صنعت آب و برق- تهران

چکیده:

یکی از انواع سیستمهای مقاوم در برابر زلزله، سیستم قاب خمشی فولادی ویژه می باشد که به دلیل رفتار شکل پذیر در برابر بارهای جانبی و مسائل معماری در اغلب سازه های فولادی بکاربرده می شود. این سیستم از لحاظ رفتاری شکل پذیری نسبتا بالایی داشته و قابلیت بالایی د راستهلاک انرژی از خود نشان می دهد. شکل پذیری به عقیده برخی محققین مهمترین عامل رهانیدن سازه در زلزله های قوی از خطر نهدام است. با توجه به اثرات متفاوت زلزله های نزدیک گسل با زلزله های دور از گسل مشخص شده است که نگاشتهای نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر کمتری نسبت به نگاشتهای دور از گسل بوده و دارای یک یا چند پالس ویژه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند می باشند که باعث افزایش دامنه طیف پاسخ در محدوده پریود بلند می شود. طی تحققیات انجام شده بر روی سیستم قاب خمشی مشخص شده که تغییر مکان نسبی جانبی تحت نگاشت های نزدیک گسل بیشتر از نگاشت های دور از گسل می باشد. در این تحقیق رفتار سیستم قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از طیفهای دور و نزدیک گسل بررسی و مقایسه ای با طیف استاندارد ۲۸۰۰ ایران شده است. بدین منظور سه قاب خمشی با تعداد طبقات ۳ و ۷ و ۱۵ انتخاب و بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده و ضوابط ۲۸۰۰ در مورد آنها اعمال و کنترل شده است. این مطالعه نشان می دهد که در سیستم قاب خمشی ویژه، طیف استاندارد ۲۸۰۰ ایران در پریودهای کمتر ۰٫۷S در حوزه دور و نزدیک گسل محافظه کارانه نمی باشد و بایستی در طرح سازه ها در حوزه نزدیک گسل ضوابط ویژه ای صورت پذیرد.