سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران امینی – دانشجوی دکتری مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی شفیعی – استاد دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی سلطانی – استادیار دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن کاظمی خوزانی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

فولاد ۱/۲۳۰۴ به سبب مقاومت در برابر خستگی و سایش در ساخت غلتکهای نورد سرد کاربرد دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه دیلاتومتری، رفتار فولاد فوق الذکر که حاوی ۰/۸% کربن و ۳% کروم و ۰٫۵% مولیبدن است، در حین سرد کردن پیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. عملیات حرارتی نمونه ها شامل آستنیته کردن تحت خلاء و به دنبال آن کوئنج با سرعت های مختلف با استفاده از گاز نیتروژن بود. کلیه استحاله های فازی در دمای بالا، دمای میانی و دمای پایین از طریق مطالعه نمودارهای دیلاتومتری استخراج و دماهای شروع و پایان استحاله های فازی تعیین و به دیاگرام دما – زمان (T-t) منتقل گردید و نهایتاً نمودار CCT (استحاله در سرد کردن پیوسته) فولاد رسم گردید. ارزیابی ریز ساختار کلیه فازهای موجود به صورت کیفی و کمی با استفاده از مطالعه ریز ساختار و ریز سختی سنجی انجام گردید و جهت مطالعه رفتار سختی پذیری فولاد، منحنی جامینی مربوط به فولاد رسم گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، رنج دمایی استحاله های فازی فریت- پرلیت، بینیت و مارتنزیت به ترتیت ۷۱۳-۵۹۶ درجه سانتیگراد، ۴۶۸-۳۶۰ سانتیگراد، ۲۶۸-۲۵۳ درجه سانتیگراد تعیین گردید.