سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فتاح ربیعی –
محمد میرنظامی –

چکیده:

دراین مقاله رنگبری و معدنی شدن رنگ اسید رد ۵۲ با استفاده از ZnO ثبت شده روی زئولیت بنتونیت به عنوان کاتالیست در حضور نور UV-C و پراکسید هیدروژن مورد مطالعه قرارگرفت بنابراین اثرات پارامترهای مختلفی نظیر مقادیر کاتالیست دمای واکنش غلظت اولیه رنگ و مقدار پراکسید هیدروژن و اثر PH محلول رنگ روی کارایی تخریب رنگ مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که با استفاده از ۳۸pmm پراکسید هیدروژن و ۱۰۰ppm کاتالیست در PH=5 اسید رد ۵۲ می تواند در مدت ۱۰۰ دقیقه در یک فتوراکتور بچ ۹۷% اثر رنگبری داشته باشد. ساختار سطح و ویژگی های ساختاری مورفولوژی نانوساختار Zno تثبیت روی بنتونیت توسط تکنیکهای SEM,XRD مورد بررسی و آنالیز قرارگرفت.