سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش مولا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمود بهمنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
محمدامین خادمی –
کیومرث بدر –

چکیده:

در این تحقیق رفتار فازی سیستم های دوتایی شامل یک جزء مایع یونی و جزء دیگر گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. مایعات یونی به کار رفته شامل [C2mim][Tf2N] ,[C5mim][Tf2N] ,[emim][Ac hmim][Cl] و ,[emim][EtSo4]می باشد. هم چنین گازهای استفاده شده شاملCO2 و ۳ NHبوده است. جداسازی این مخلوط با توجه به فشار نقطه ی حباب مخلوط در کسر مولی فاز گاز بررسی شده است. برای بدست آوردن فشار نقطه ی حباب و هم چنین مقایسه دقت معادلات حالت، هر کدام از اینسیستم ها توسط معادلات حالت Schmidt- و Yu-Lu ،Soave-Redlich-Kwong ،Peng-RobinsonWenzel مورد بررسی قرار گرفته اند و دقت معادلات حالت را با توجه به داده های تجربی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی دقت بالای معادله حالتSRK برای جداسازی مخلوط شامل گازNH3معادله حالتPRبرای جداسازی مخلوط شامل گازCO2بوده است.