سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی
الناز خداپناه –

چکیده:

سیالات مخازن Gas Condensate به دلیل رفتار فازی خاص آنها، همواره مورد توجه بوده و پیشبینی رفتار فازی سیالات اینوع مخازن با دقت بالا، بسیار حائز اهمیت میباشد. در این کار یک نرمافزار In-house برای پیشبینی رفتار فازی سیالات GC ارائه گردیده که بر اساس معادلات حالت میباشد. برای توصیف غیرایدهآلی بودن فازهای مایع و گاز از معادلات حالت مکعبی شامل (Valderrama-Patel-Teja) VPT و (Soave-Redlich-Kwong) SRK ، (Peng-Robinson) PR استفاده شده است. نرمافزار ارائه شده با قابلیت انجام محاسبات نقطه حباب، نقطه شبنم، فلاش، رسم دیاگرام فازی، تست- های CVD تخلیه حجم ثابت) و CCE انبساط ترکیب ثابت) برای انجام محاسبات PVT در سیستمهای GC مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از نرمافزارهای دیگر از جمله WinProp مقایسه گردیده است. از آنجا که محاسبات دیاگرام فازی و شبیهسازی تستهای CCE و CVD مبتنی بر محاسبه نقطه شبنم میباشد، انجام محاسبات فشار اشباع با دقت بسیار بالا، در سیستمهای GC اهمیت بسیار زیادی داشته و منجر به افزایش دقت محاسبات PVT میگردد. ر همین اساس، در این کار با استفاده از دادههای ۱۲ نمونه GC رابطهای جدید برای حدس اولیه فشار ارائه شده و محاسبات فشار نقطه شبنم با استفاده از رابطه جدید، انجام گردیده است.