سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه جامع علمی کاربردی – واحد دشتی

چکیده:

مخازن گاز میعانی نوع خاصی از مخازن هیدروکربوری بوده و به عنوان حد واسطی میان مخازن نفتی و گازی محسوب می شوند. این مخازن دارای رفتار فازی و ترمودینامیکی بسیار پیچیده ای هستند. به عبارت دیگر از میان تمام سیالات هیدروکربوری، این گروه از سیالات تنها گروهی هستند که در تبیین رفتار مخزن در حالت تخلیه طبیعی به دلیل تغییر ترکیب اجزاء اولیه سیال در زمان تولید، ما را ناچار به استفاده از شبیه سازی ترکیبی می کنند. در این کار ضمن استفاده از شبیه ساز مدل سیال ترکیبی، سیال مربوط به لایه دالانK1- از میدان گازی پارس جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفته، ونتایج لازم مربوط به آزمایش هایCCE و CVD در آن وارد شده و ضمن تعیین معادله حالت مناسب، با استفاده از تکنیک رگرسیون غیر خطی و تنظیم خودکار پارامترهای معادله حالت، تطبیق مناسب بین نتایج آزمایش های PVT و نتایج مربوط به معادله حالت بدست آمده است نتایج حاصل از آزمایش هایPVTنشان دهنده دارابودن درصد غنای پایین سیال این میدان بوده و با معادله حالتPeng-Robinson تطابق دارد.