سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم زاده عطاری – کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند
محمد زمان کبیری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران
کریم عابدی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

ترمیم سازه های موجود اسکله ها با توجه به پارامترهای مختلف اقتصادی و نیز عدم وجود دوام طولانی مدت در روشهای سنتی، سبب گردیده است که هزینه های گزافی صرف ترمیم و نگهداری از این نوع سازه ها شود. از جمله راه حلهای جدیدی که در دو دهه اخیر مطرح گردیده و سبب تمرکز تحقیقات بسیاری در روی آنها شده است، استفاده از پلاستیک مسلح شده با الیاف (FRP) در ترمیم سازه ها، بخصوص سازه های در معرض محیط های خورنده می باشد. در این مقاله نتایج آنالیزهای المان محدود نرم افزار ANSYS با نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی ستونهای محصور شده با FRP مقایسه شده و صحت مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. رفتار شمع بعد از ایجاد خوردگی در آرماتورها و ریختن پوشش بتنی، ترمیم پوشش بتنی، محصور کردن شمع با پوسته های CFRP بصورت دورپیچی کامل تا تراز کف دریا و دورپیچی موضعی تا ترازی که دائما در زیر آب است، تحت اثر توام بارهای قائم و جانبی افزاینده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان دهنده کارایی مناسب کامپوزیت های CFRP در ترمیم و جبران کاهش مقاومت شمع های آسیب دیده بر اثر خوردگی آرماتورها میباشد.