سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یعقوب محمدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدسینا کورهلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمد شاهزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

مطالعات انجام شده در گذشته بر روی رفتار سازه های قاب دیوار، منجر به ارائه یک روش آنالیز دستی، جهت تعیین میزان تغییر مکان ونیروهای داخلی لنگر و برش در این نوع سازه ها گردیده است. این روش در برگیرنده یک تئوری تقریبی برای قاب دیوارهای غیر چرخشییکنواخت، براساس یک مدل پیوسته از سازه می باشد. در این پژوهش با انجام آنالیز سه بعدی کامپیوتری و تامین ملزومات استاندارد ۲۸۰۰ ودستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، بر روی یک ساختمان بلند بتنی قاب دیوار ۳۵ طبقه، دقت نتایج حاصل از آنالیز تقریبی فوق مورد بررسی و میزان دقیق تغییر مکان و نیروهای داخلی آن تعیین شده است. جهت بررسی رفتار واقعی سازه مذکور از تحلیل های دینامیکی طیفی، تاریخچه زمانی خطی و استاتیکی غیرخطیPushover با توزیع بارهای جانبی مختلف) استفاده شده است.