سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام آقابراری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، موسسه آموزش عالی طبری بابل
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

برای تامین سختی در ساختمانهای فولادی می توان از مهاربندهای هم مرکز استفاده کرد، ولی این مهاربندها در زلزله های شدید دچار کمانش می شوند و این کمانش سبب کاهش سختی و زوال در قابلیت جذب انرژی خواهد شد. برای رفع این ضعف مهاربندهای کمانش ناپذیر به وجود آمدند. از طرفی نیز برای افزایش شکل پذیری سازه می توان در محدوده ای مشخص از بال تیر برشی به وجود آورد ،تا لولای پلاستیک در این ناحیه ایجادگردد . در این مقاله به بررسی سیستم های دوگانه دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر و تیر به صورت مقطع کاهش یافته و مقایسه با حالت تیر با مقطع معمول پرداخته شده است و نمودار تنشها و تغییر شکلها و منحنی هیسترزیس در نرم افزار آباکوس مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با ایجاد مقطع کاهش یافته در تیرهای سازه های فولادی به همراه مهاربندهای کمانش ناپذیر می توان مفصل پلاستیک در ستون ها را به محل مقطع کاهش یافته در تیرها منتقل کرد و خاصیت جذب انرژی در مهاربندها و شکل پذیری در سازه را افزایش داد.