سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
هوشنگ اصغری تکدام – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

در سه دهه اخیر دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه قرارگرفته و درساخت ساختمان های جدید و تقویت ساختمان های موجود در جهان مورد استفاده قرارگرفته است در سالهای اخیر محققین شاهد اثرات متفاوت زلزله های نزدیک گسل با زلزله های دور از گسل بوده اند نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که نگاشت های نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر کمتری نسبت به نگاشتهای دور از گسل بوده و دارای یک یا چند پالس ویژه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند می باشند که باعث افزایش دامنه طیف پاسخ در محدوده پریود بلندمی شود. براین اساس دراین مقاله شش قاب ساده فولادی پنج دهانه ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۲و ۱۵ طبقه که فقط دهانه میانی آنها دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک است طراحی و تحت طیفهای نزدیک و دور از گسل و طیف آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران مور د تحلیل قرارگرفته است.