سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عدالت آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
مرتضی احمدی – دانشیار مکانیک سنگ، فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
عبداله دینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده:

از انتشار آکوستیک می توان به عنوان روشی برای نظارت و کنترل عملکرد سازه های عمرانی، ژئوتکنیکی، سد، تونل و غیره استفاده نمود.در تحقیق حاضر از انتشار آکوستیک و رفتارنگاری سیگنالهای ساطع شده در حالت آزمایش تک محوره چرخه ای به منظور ایجاد حافظهتنشی در نمونه های از جنس آهک، آهک متخلخل، ماسه سنگ و مرمر با استفاده از پارامتر b-value استفاده شده است. نتایج حاصل ازتحقیق نشان داد که وقتی سنگ تحت بارگذاری چرخه ای قرار می گیرد، تنش های ناشی از بارگذاری را در حافظه خود ثبت می کند که این مقدار را می توان با تغییرات مقدار b-value نشان داد. همچنین با افزایش میزان تخلخل در سنگ، مقدار b-value افزایش می یابد.