سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید رسولی – کارشناس ارشد سازه،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه،گروه عمران،قر
ابراهیم آزادبر – کارشناس ارشد عمران سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

قسمتهای عمودی ساختارهای ساختمانی به عبارت دیگر ستونها مهمترین قسمت ساختارهای ساختمانی هستند چنانکه بار را از قسمتهای افقی از طریق ستونها به فونداسیونها انتقال دهند شکست ستونها می تواندموجب شکست اعضای دیگر و یا شکست کل ساختارساختمانی شود مقاومت الاستیک یا کمانش جانبی این قسمت ها از اهمیت زیادی برخوردار است کمانش و اثرات ثانویه که قدرتنهایی آن را کاهش میدهند درستونهای بلند نسبت به ستونهای کوتاه اهمیت بیشتری دارد عملکرد ستونهای سنگی یا بتنی با ستونهای فولادی متفاوت است درستونهای فولادی محدوده مقطع عرضی ثابت باقیمانده و نسبت نابسندگی باریکی برای طول ویژه و مقطع عرضی ثابت باقی می ماند اما درستونهای سنگی نسبت نابسندگی باریکی L/r ثابت نبوده و همواره درامتداد طول آن درحال ت غییر می باشد.