سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامند محمدکریمی – کارشناس ارشد سازه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واح
علاء الدین بهروش – استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

دراین مقاله رفتار ستونهای ناودانی تحت بارگذاری فشاری بررسی شده است به عبارت دیگر برای شناختن رفتار فشاری ستونهای ناودانی فولادی با فولاد نوردیده به روش سرد دو سرگیردار با سخت کننده های کناری مورب درمجموع ۳۰ عدد ستون در سه تیپ مقطع سخت کننده کناری گذاشته شده با شیب ۴۵ درجه، ۹۰درجه و ۱۳۵ درجه در بال ناودانی و سه طول مختلف ۵۰۰ میل یمتر، ۱۲۵۰ میلی متر و ۲۰۰۰ میلی متر درنرم افزار ANSYS مدلسازی و با استفاده از آنالیز غیرخطی تحلیل و پردازش گردید. دریافتیم که زاویه شیب و نحوه بارگذاری اثرات واضحی برظرفیت باربری نهایی فشاری دارند همه مقاطع مقاومت مشخصی در کمانش ناشی از بارگذاری فشاری دارند ظرفیت باربری فشاری نمونه ها با سخت کننده های مورب کناری با شیب ۴۵ درجه بطور محسوسی بیشتر از دو نمونه دیگر با سخت کننده مورب کناری با زاویه شیب ۹۰ درجه و ۱۳۵ درجه در بارگذاری با خروج از مرکزیت منفی می باشد و ظرفیت باربری فشاری در ستونهای ناودانی با سخت کننده مورب با شیب ۴۵ درجه کمتر از ستونهای ناودانی با سخت کنده مورب با شیب ۹۰ درجه و ۱۳۵ درجه درحالت بارگذاری با خروج از مرکزیت مثبت می باشد.