سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر مظفری جویباری – کارشناس ارشد مهندسی سازه
عباس اکبرپورنیک قلب – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

رکوردهای حوزه نزدیک سبب خرابی زیادی درنزدیکی منابع زلزله درطول زلزله های اخیر که دارای ماهیت متفاوتی نسبت به زلزلههای حوزه دور دارند شده است زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری در فرکانسهای بالا نسبت به حوزه دور میباشند دراین تحقیق هدف بررسی پاسخ دینامیکی و استاتیکی غیرخطی در ساختمان های با مهاربنهای خارج از مرکز با پیوند قائم تحت زلزله های حوزه نزدیک می باشد برای رسیدن به این اهداف ساختمان های فولادی ۳ بعدی ۴، ۸و۱۲ طبقه دارای مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم با درنظر گرفتن رفتاربرشی مدل شده اند از ۱۰ زلزله حوزه نزدیک که برای فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر ثبت شده اند استفاده شده است.