سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدایی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
مریم شیرزادیان – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سازه های فضاکار با وجود داشتن درجه نامعینی استاتیکی بالا دارای رفتار خرابی ترد می باشند بدین معنی که خرابی یک عضو ویا بخشی از سازه می تواند به سرعت در کل سازه منتشر شده و باعث بروز خرابی کلی در سازه گردد. مطالعه اثرات ناشی از نشست تکیه گاهی بر رفتار خرابی و نیز شکل پذیری این سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است . پارامترهایی همچون نسبت دهانه به عمق ، شرایط تکیه گاهی ، تعداد چشمه و ناکاملی اولیه اعضا از پارامترهای مهم موثر بر رفتار شبکه های دو لایه فضاکار بوده که در این تحقیق با اعمال نشست تکیه گاهی اثر آنها بر رفتار خرابی مدل های نمونه ای از شبکه های دو لایه فضاکار مورد مطالعه قرار گرفته است