سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده ساناز شیرین بار – کارشناس ارشد سازه، دانشکده عمران دانشگاه علم و فرهنگ
فاضل ناصرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده عمران دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

مقاوم سازی از جمله اقدامات مهمی است که در این چند دههی اخیر بسیار مورد توجه مهندسین عمران قرار گرفته است. با این کار هم رفتار سازه رادر جهت اطمینان بهبود میبخشیم و هم در مقابل حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله و باد و از این قبیل، مقاومت سازه را افزایش میدهیم .پلیمر های الیافیFRP) از جمله مصالحی هستند که در بهسازی سازههای بتنی استفاده میشود. در این مطالعه اثرالیاف کربن را برروی قاب های مختلف با تعداد لایه های مختلف الیاف مورد بررسی قرار داده و با زلزلههای مختلفی به صورت تحلیل تاریخچهی زمانی با استفاده از برنامهی نرم افزاریDRAIN-3DX تحلیل میگردد