سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمدی – کارشناس ارشد عمران سازه
ارسطو ارمغانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

رفتارسازه های پانلهای پیوندی الیاف تقویت شده پلیمری FRP بتنهای گازی اتوکلاو روی مفهوم سازه های پیوندی با پوسته هایکامپوزیتی قوی و سخت FRP دریک پانل AAC داخلی مقید شده ازمایش شده است آرماتور الیاف تقویت شده پلیمری کربن CFRP روی بالا و پایین رویه های پانل aAC بکاربرده شده بود و چندین روش ابتکاری پردازش کردن شامل روش دستی روش قالب گیری رزین به کمک خلا VARTM استفاده شده بود مهمترین توجه دراینت حقیق ترکیب کردن aAC با ورقه های صفحه ای FRP است برای بهینه ساختن رفتار خمشی برشی پانلهای ساندویچی پیوندی CFRP-AAC چندین طرح ابتکاری تقویت کننده با پوسته CFRP استفاده شده است که دراین مقاله توضیح داده شده است نتایج تجربی یک تاثی رمعنادار fRP به دلیل اینکه تیرهای AAC یک افزایش درظرفیت خمشی نهایی وسختی را نشان داد