سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود نکویی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منصور ضیایی فر – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

درروند جدید طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله برای مقابله با انرژی ورودی به سازه دودیدگاه وجود دارد دیدگاه اول شامل طرحهایی است که سبب کاهش نیروی وارد به سازه از طریق افزایش پریود سازه میباشد که سیستمهای جداسازی لرزه ای در این طبقه بندی قرارمیگیرند. دراین سیستمها با افزایش پریود سازه و ایجاد یک شیفت پریودیک در پریود سازه نیروهای وارده به سازه در اثر زلزله کاهش می یابند. دومین دیدگاه توصیه بر استفاده از مکانیزمهای اتلاف انرژی در سازه در جهت افزایش میرایی سازه دارد دراین حالت با قرار دادن ادوات جذب انرژی در محلهای مناسب سازه بخشی از انرژی ورودی زلزله بوسیله انها مستهلک شده در نتیجه خسارت وارده به سازه که ناشی از اتلاف انرژی بصورت هیسترتیک می باشد کاهش می یابد.