سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت های تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
احسان داورپناه – کارشناسی ارشد مرمت بنا و مدرس دانشکده سماء واحد بندرعباس

چکیده:

پس از ورود آهن به بازار ایران و ساختن کوره های آجرپزی، ساختمانهای خشت و گلی جای خود را به ساختمانهای بدون کلاف دارند.بعد از انتشار آیین نامه ۲۸۰۰ ساختن ساختمانهای با کلاف بندی رواج پیدا کرد.تقویت ساختمان موجود که بر اثر زلزله آسیب دیده است معمولا از نظر فنی بسیار پیچیده تر از طرح و اجرای ساختمانی جدید است. نامشخص بودن اجزای سازه ای و نوع مصالح مصرف شده از یک سو و عدمتطابق ساختمانهای موجود با مدلهای کلاسیک سازه ای نظیر قاب های گیردار و غیره از سوی دیگر تخمین ارزه ای ساختمان را بسیار دشوار می کند، علاوه بر این درجه یکپارچگی سقفها و نیز نحوه اتصال اجزایسازه ای به یکدیگر نامشخص است. با نگاهی ویژه به ساختمانهای بنایی که در هنگام وقوع زلزله دچار آسیب دیدگی شده اند میتوان به فروریختن خارج ازصفحه دیوارها ودرپی آن فروریختن کلافهای افقی وسقفها وایجاد ترک وجدا شدگی دیوارها اشاره کرد. با توجه به سابقه طولانی زلزله خیز بودن ایران و مروری بر زلزله های ربع قرن اخیر وساخت اکثر ساختمانهای کشور از نوع بنایی بر آن شدیم تا در این مقاله به بررسی علل و عوامل خسارتهای وارده به ساختمانهای بنایی در زلزله و همچنین چگونگی مقاوم سازی این ساختمانها بپردازیم.