سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
علیرضا ستاری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم مناسب در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل مزایای زیاددر ساخت ساختمانهای بلندمرتبه جدید و بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله سعی شده است عملکرد استفاده از این سیستم در تقویت ساختمانهای بتن آرمه ای که براساس آیین نامه های قبلی طراحی شده و جوابگوی ضوابط آیین نامه های لرزه ایجدید نمی باشند بررسی شود با توجه به وزن سبک این سیستم به ساز ه بار اضافی وارد نشده و اتصالات آن باعث تقویت تیر و ستونهای اطراف می شود همچنین اجرای این سیستم نیازی به تمهیداتخاص نداشته و می توان بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ای تقویت سازه را انجام داد. براین اساس یک قاب ۶ طبقه ۶ دهانه براساس استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ویرایش اول و سوم طراحی و رفتار آنها با رفتار قاب طراحی شده براساس ویرایش اول که توسط دیوار برشی فولادی تقویت شده است مقایسه گردیده است.