سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدین رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تبریز
توحید اخلاقی – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه تبریز

چکیده:

ریزشمع ها شمعهای لوله ای کوچک با قطر کمتر از ۳۰۰ میلی متر هستند که با حفر گمانه تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب اجرا می شوند در این مطالعه رفتار ریزشمع مایل تحت بار استاتیکی قائم با استفاده از نرم افزار اجزای محدود abaqus تحت تحلیل غیرخطی مورد بررسی قرارگرفته است محیط خاک و خاک تثبیت شده اطراف ریزشمع به صورت الاستوپلاستیک با مدل پلاستیسیته موهر – کولمب و ریزشمع از جنس بتن و فولاد با مدل رفتاری الاستیک مدلسازی شده و اثر پارامترهای زاویه میل، طول و قطر ریزشمع برپاسخ سیستم ریزشمع – خاک مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که افزایش قطر و طول ریزشمع سبب کاهش نشست شده و در مقایسه پارامترهای طول و قطر به منظور تاثیر بیشینه افزایش قطر نسبت به طول ارجح است.