سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بهادری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه
سیاوش منافی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

روانگرایی یکی ازپیامدهای وقوع زمین لرزه در خاکهای اشباع بخصوص خاکهای ماسه ای شل می باشد یکی از روشهای بهسازی این نوع خاکها مسلح سازی آنها با انواع ژئوسنتتیک می باشد دراین مقاله تاثیر افزودن تکه های لاستیک Tire chips فرسوده به ماسه در کاهش روانگرایی و بهبود رفتار دینامیکی خاک شل اشباع با طراحی یکسری آزمایش مدل با استفاده از میز لرزه ۱g مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور درطول آزمایش کلیه تغییرات بطور پیوسته توسط سنسورهای فشار آب حفره ای شتاب و تغییر مکان ثبت گردیده اند نتایج نشان دهنده آن است که مسلح کننده تکه های لاستیک تاثیر بسزایی در کاهش روانگرایی و اثرات ناشی از آن از جمله نشست دارد بررسی نمودارهای شتاب و اضافه فشار آب حفره ای بیانگر آن است که برخلاف نمونه غیر مسلح که در طول آزمایش دچار کاهش سختی و نرم شدگی در اثر اضافه فشار آب حفره ای می شود. مسلح سازی خاک با تکه های لاستیک علاوه بر افزایش مقاومت روانگرایی عدم نرم شدگی در خاک را با خود به همراه دارد.