سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا ابوعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگ
سیروس عسگری – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی پیر سازی بر ریز ساختار سوپر آلیاژ MP210 مورد بررسی قرار گرفت. همه نمونه ها به مدت ۱ ساعت در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و تحت اتمسفر آرگون حل سازی شدند د رمحدوده دمایی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و زمان های ۱و ۲و ۳ ساعت عملیات پیر سازی انجام شد. نتایج سختی سنجی و مطالعات ری ساختاری شامل متالوگرافی، پراش اشعه ایکس و مطالعه با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که رسوب فاز ϒ از دمای حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد آغاز شده تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نیز همچنان در آلیاژ وجود دارد. همچنین حضور فاز Ƞ در دمای بین ۹۲۵ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد تایید شد. بررسی ها وجود فاز دیگری را با مقادیر بالای تانتالم د رنمونه هایی که به مدت ۳ ساعت در ۸۵۰ درجه سانتیگراد و ۹۲۵ درجه سانتیگراد و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد پیر شده اند نشان می دهد که بررسی بیشتر نیاز به مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری دارد.