سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساره محمد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
مجید علی مددی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود علیزاده – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در روش قالب گیری تزریقی فلزات ، رفتار رئولوژی یک ویژگی مهم که روی جریان یابی پایدار و پر شدن یکنواخت خمیر قالبگیری در داخل قالب اثر گذار است. به این منظور سیستم بایندری متشکل از پارافین واکس، موم صنعتی و اسید استئاریک انتخاب شده و خواص جریان یابی ترکیب دو تایی متشکل از بایندر و پودر نانو کامپوزیت منیزیم-آلومینا با مقادیر مختلف نانو آلومینا، در سرعت برشی های مختلف و در دمای ۸۴ بوسیله رئومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار نانو آلومینا اثر زیادی روی ویسکوزیته ی خمیرها دارد. ویسکوزیته ی خمیرها با افزایش سرعت برشی و با افزایش مقدار آلومینا افزایش می یابد.