سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی روشن ضمیر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم حسن خانی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

با توجه به گسترش ساخت و سازهای شهری و ایجاد شبکه های ارتباطی راهها و خطوط ریلی و نیاز به ایجاد و تامین پایداری ترانشه ها و نیز خاکریزهای دسترسی استفاده از خاک مسلح و کاربرد دیوارهای حائل در سالهای اخیر موردتوجه فراوان قرارگرفته است استفاده از عناصر تسلیح کننده به منظور تامین پایداری دیوارهای حائل مسلح به ژئوسنتتیک بهعلت مزایای فراوان از جمله مشکلات اجرایی اندک و توجیهات اقتصادی بصورت گسترده مورد استقبال قرارگرفتها ست. یکی از روشهای معمول به منظور تسلیح خاک و تامین پایداری خاکریزها استفاده از ژئوتکستایل می باشد.