سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
محمدجواد ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سمنان

چکیده:

بررسی های انجام شده بر روی نحوه و نوع خرابی ساختمانها پس از زلزله های نورث ریج و کوبه حاکی از اثرات تعیین کننده مولفه قائم زلزله ها نسبت به مولفه افقی آنها بود. پس از آن سازه های ساختمانی و پلهای بتنی و فولادی زیادی تحت اثر مولفه قائم طراحی و تقویت گردیدند. از طرفی دیوار برشی فولادی با ورق نازکیکی از سیستم های مقاوم نسبتا جدیدی است که در سه دهه اخیر در طراحی و تقویت ساختمانهای بلند مرتبه به کار گرفته شده و رفتار بسیار مناسبی در برابر مولفه افقی زلزله از خود نشان داده است. لیکن تا کنون رفتار این سیستم تحت مولفه قائم زلزله مورد بررسی قرار نگرفته است. بر این اساس در این مقاله رفتار غیر خطی این سیستم با استفاده از مدل اندرکنشی، تحت چندین نگاشت مولفه افقی و قائم مختلف مورد مطالعه و مودهای مختلف شکست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از رفتار مناسب این سیستم تحت مولفه قائم و حتی همزمان با حضور مولفه افقی زلزله می باشد