سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید سر گلزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمد رضا سهرابی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه برای دست یافتن به یک سازه مقاوم و اقتصادی در مناطق زلزله خیز سعی می شود که ترکیب مطلوبی از پارامتر های مقاومت ، سختی و شکل پذیری را در سازه ایجاد نمود . به همین دلیل در چند دهه اخیر در راستای دستیابی به سیستم مناسب ، سیستم دیواربرشی فولادی مورد توجه محققین قرارگرفته است. در تحقیق حاضر ۹ قاب فولادی با سیستم دیوار برشی فولادی با تعداد طبقات ۴،۸،۱۶و دهانه های مختلف ۳ ، ۴ ، ۵ باستفاده از روش استاتیکی غیرخطی فزاینده در نرم افزار ۹ ANSYS امورد بررسی قرار گرفته و پس از رسم نمودار نیرو تغییر مکان ضریب شکل پذیری ، ضریب رفتار هر نمونه بدست آمده و مقایسه می شود.