سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری قمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
صدف مرکباتچی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
پیمان موسوی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

درسالهای اخیرسیستم جدید دیوار برشی فولادی با ورق نازک دربسیاری از کشورهای زلزله خیزی همچون ژاپن آمریکا و کانادا استفاده می شود و رفتار این سیستم به دلیل سختی و مقاومت بالا قابلیت جذب انرژی زیاد اقتصادی بودن و سادگی اجرای آن به سرعت درجهان رو به گسترش بوده و مطالعه رفتار آن اهمیت بالایی یافته است دراستفاده از دیوارهای برشی فولادی به این نکته می بایست توجه نمود که درصورت کوتاه بودن آنها تغییر مکان های برشی حاکم بوده و تعیین کننده سختی جانبی سازه می باشد ولی درسازه های متوسط و بلند تغییر شکلهای محوری بزرگ ستونها که دراثر نیروهای محوری قابل توجه درآنها بوجود می آید باعث می گردد تا تغییر مکان های خمشی حاکم بوده و کنترل کننده باشد درسازه های متوسط و بلند معمولا برای جلوگیری از تغییر مکان های بزرگ خمشی از فرم های متنوع و موثرسازه ای استفاده میگردد که یکی از این روشها دررابطه با دیوارهای برشی فولادی می تواند کوپله کردن دو دیوار توسط تیرهای لینک باشد دراین مقاله با استفاده از نرم افزار ABAQUS نمونه هایی از دیوارهای برشی فولادی به هم پیوسته در ۳و۶و۹ طبقه مدل شده و تاثیر پارامترهای مختلف تیر لینک درسیستم مورد بررسی قرارگرفته است.