سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
محمد مستعلی – کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

در دهه های اخیر دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم ابتکاری جدید در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان ها به ویژه در ساختمان های بلند مطرح شده است دردیوارهای برشی فولادی با ورق نازک به نظر می رسد در شرایط ساخت کارگاهی ممکن است براثر حمل و نقل ضربه و یا حتی جوشکاری درورق باعث نقص اولیه ایجاد شود که در ورق آنها بوجود می آید این نقص پارامترهایی مانند سختی و مقاومت را تحت تاثیر قرار میدهد که دراین مقاله به اثر این نقص در رفتار دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای پرداخته شده است نتایج نشان داد که هرچقدر ورق دیوار برشی فولادی دارای نقص اولیه ی کمتری باشد تغییر مکان آن در برابر بارهای وارده کمتر و درمرحله ی پس کمانش مقاومت بیشتری در برابر بارهای جانبی تحمل می کند.