سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره سادات ریاضی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سعید خواجوند – دانشگاه جامع علمی کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن

چکیده:

ایران یکی از کشورهای لرزه خیز جهان می باشد و براساس نقشه های پهنه بندی زلزله آیین نامه ۲۸۰۰ اکثر مناطق آن درپهنه پرخطر قرار دارند لذا تعیین نیروهای ناشی از زلزله ور وشهای طراحی انواع سازه ها در برابر زلزله از اهمیت بسیارزیادی برخوردار می باشد بنابراین کسب اطلاعات دقیق از رفتار سازه ها دربرابر زلزله موجب دوری از مشکلات و طراحی صحیح آن می گردد که شمع به عنوان ییک از سازه هایی که درتماس با خاک است از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار میب اشد به این منظور اثر زمین لرزه برظرفیت باربری جدار شمعهای واقع درخاکهای دانه ای اشباع درمنطقه منجیل بصورت استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از شتابنگاشت افقی زمین لرزه ۱۹۹۰ منجیل در حالت استاتیکی از مدل مور ـ کولمب و درحالت دینامیکی از مدل فین استفاده گردید براین اساس درخاکهایی که روانگرایی در آنها روی دهد پس از اعمال نیروی زلزله ظرفیت باربری شمع تا ۵۰ درصد و ظرفیت باربری جدار تا ۴۰ درصد کاهش می یابد.