سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی محمد جوادیان – شرکت مهندسی قدس نیروایران
ابوالفضل پیرایش نقاب – دانشگاه شهید بهشتیایران

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده برای بررسی تأثیر منابع تولید پراکنده بر روی هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع ارائه شده است . برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع باید تغییراتی در تنظیمات سیستم حفاظت این شبکه ها اعمال شود . اعمال تنظیمات جدید در برخی موارد باعث قطع بی مورد منابع تولید پراکنده می گردد . این پدیده در شبکه هایی که دارای ظرفیت بالایی از منابع تولید پراکنده هستند باعث ایجاد مشکلات زیادی می گردد . بنابراین لازم است که تغییراتی در الگوری تم های موجود برای هماهنگی حفاظتی داده شود . در این مقاله به منظور بررسی طرح های حفاظتی گوناگون، مدل دینامیکی شبکه توزیع برایانجام مطالعات در نظر گرفته شده و این مدل با استفاده ازنرم افزار ۱۳٫۲ DIgSILENT Power Factory شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از این م طالعات نشان می دهد که منابع تولید پراکنده می توانند در هنگام وقوع خطا در فیدرهای مجاورشان پایداری خود را حفظ نمایند . بنابراین می توان با در نظر گرفتن تمهیداتی در سیستم حفاظت این منابع، از قطع آنها به ازای وقوع خطا در فیدرهای مجاور جلوگیری کرد . در این مقاله همچنین یک طرح حفاظتی برای منابع تولید پراکنده پیشنهاد شده است که می تواند خطاهای فیدر مجاور را از خطاهای بر روی آن قرار دارد تمیز دهد. لذا با اعمال فیدری کهDG این طرح حفاظتی برای منابع تولید پراکنده می توان از قطع بی مورد آنها به ازای وقوع خطا در فیدرها ی مجاور جلوگیری کرد.