سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش خوانساری – دانشگاه علم و صنعت ایران،
ناصر شابختی – دانشگاه سیستان و بلوچستان،
میلاد کاوسی – دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

با کمک طیف انرژی جانسواپ، طیف انرژی موج با توجه به مشخصات محیطی خلیج فارس استخراج شده، سپس با انجام مطالعه ی موردی بر روی سکوی جکت SP17 امواج خطی و غیر خطی با استفاده از سری های زمانی شبیه سازی شده و با کمک معادله یموریسون بر روی اعضای افقی و قائم سکوی جکت مذکور اعمال شده است. به این صورت که بر روی اعضای عمودی با توجه به هذلولی بودن سرعت و شتاب ذرات موج در عمق، به منظور بالا بردن دقت محاسبات، از انتگرال عددی هذلولوی بر روی اعضایلوله ای سکو استفاده شده است. در آخر آنالیز دینامیکی غیر خطی بر روی سکوی جکت انجام شده و رفتار دینامیکی سکو تحت اثرهر دو تئوری موج تصادفی خطی و تصادفی غیر خطی بررسی شده است. نتایح حاکی از پدید آمدن تغییر مکان ها و تنش های بیشتر در اثر موج غیر خطی در مقایسه با موج خطی در خلیج فارس می باشد