سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام سبزی دیزجیکان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی جداسازی و پدیدههای انتقال دانشگاه صنعتی شریف
محمود عالم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی طراحی فرآیند دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی سعادت آبادی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رفتار دینامیکی یک خط لولهی انتقال گاز میباشد. بدین منظور از ۳ معادلهی بقای جرم، بقای اندازهی حرکت، و بقای انرژی استفاده میشود. این معادلات با فرض سطح مقطع ثابت، همگن بودنسیال و یک بعدی بودن جریان در طول خط لوله مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این مقاله با این فرضیات معادلات صریحبدست میآیند. بدلیل طولانی بودن خط لوله از روشfinite difference صرفنظر و گرهبندی با استفاده از روشOrthogonal Collocation انجام میگیرد. در انتها معادلاتی به فرم بدست میآیند که y