سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله رفتار مکانیکی نمونه بتن های ساخته شده از خرده لاستیک بازیافت شده از تایرهای فرسوده تحت بارهای دینامیکی با کسرهای حجمی کم خرده لاستیک و الیاف پلی پروپیلن کوتاه در سنین ۷ و ۲۸ روزه مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج حاصله با نتایج تجربی حاصل از نمونه های کنترل مقایسه می گرد د . نتایج مطالعه میکروسکوپی برای نمونه هایی با میزان حجمی ۵% خرده لاستیک به منظور آنالیز پیوند بین سیمان و خرده لاستیک و سازگاری آن در بتن ارائه می گردد . نتایج آ زمون فشار دینامیکی برای محاسبه مدول ترکیبی یانگ و ظرفیت این مواد برای مستهلک نمودن انرژی الاستیک ناشی از عملیات دینامیکی کم بسامد بکار می رود.