سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس علی ابادی – دکترای مکانیک، استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد حسنی ریکانی – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی سلیمی بحری – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله یک موتور استرلینگ دوزمانه با توان خروجی دوکیلو وات، به کمک روش های دماثابت و آدیاباتیک طراحی شده، و مقایسه ای بین نتایج حاصل از این دو روش انجام می گیرد. موتوراسترلینگ ماشینی است که در یک سیکل بسته ترمودینامیکی کارکرده و انرژی گرمایی را به حرکت مکانیکی تبدیل میکند. این موتورها در مقایسه با موتورهای احتراق داخلی، با محیط زیست سازگاری بیشتری داشته و در تبدیل انرژی شیمیایی به مکانیکی، طبیعتی غیر احتراقی دارند. از اینرو سعی شده است با معرفی موتور استرلینگ، مقایسه ای بین دو روش طراحی برای آن انجام گیرد.روش هایی که در این مقاله از آنها استفاده شده است، روش های دما ثابت و آدیاباتیک هستند که به ترتیب به آنها تحلیل های مرتبه اول و دوم، برای طراحی یک موتور استرلینگ، اطلاق می شود. در نتیجه این تحلیل ها، نشان داده می شود که اختلاف نتایج آنها در محدوده قابل قبول بوده و دلیل آن در ماهیت دو تحلیل و فرضیات به کار گرفته شده در آنها، می باشد. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که نتایج حاصل از تحلیل آدیاباتیکبه واقعیت نزدیک تر بوده، اما در عین حال بر پایه برخی از فرضیات ایده آل استوار است و برای دستیابی به نتایج دقیق تر، استفاده از روش های پیچیده مرتبه سوم، ضروری به نظر می رسد.