سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم هاشمی رفسنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد یکرنگ نیا – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایران به دلیل دارا بودن گسلهای فعال درزمره مناطق با خطر لرزه خیزی بالا قرار دارد با توجه به گستره نسبتا بالای استفاده از خانه های خشتی در مناطق روستایی و بافت فرسوده شهری و با توجه به خطر تخریب این قبیل خانه ها در هنگام وقوع زلزله لذا لزوم تدوین ایین نامه ای به همراه ارائه ضوابط و روشهای جدید مقاوم سازی و ساخت در جهتایمنی هرچه بیشتر این قبیل سازه ها دراین مناطق احساس می شود تحقیقات در این زمینه نیازمند انجام مطالعات و ازمایشهای گوناگون دراین باره و بررسی روشهای مختلف مقاوم سازی در راستای بهبود رفتار لرزه ای خانههای خشتی می باشد البته با توجه به اینکه استفاده از این سازه ها منحصر به ایران نمی باشد بنابراین مطالعات مفیدی برروی رفتار درون صفحه ای دیوارهای بنایی در سایر کشورها انجام شده که توجه به آنها امری اجتناب ناپذیر می باشد.