سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد کریملو – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا سهرابی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مسائلی که د رحال حاضر بصورت گسترده مورد توجه مهندسین عمران قرارگرفته است بحث مقاوم سازی سازه ها در برابر بارهای غیرعادی که از آن جمله می توان به بار زلزله بار انفجار آتش سوزی و ضربه اشاره کرد می باشد یکی از مواردی که در حال حاضر به منظور مقاوم سازی سازه ها مورد توجه قرارگرفته است استفاده از ظرفیت ناشی از عملکرد زنجیره ای اعضای سازه به منظور مقاوم نمودن سازه در برابر خرابی ناشی از بارهای غیرعادی می باشد در این بین با توجه به آنکه دالهای بتن مسلح یکی از اعضای اصلی بسیاری از سازه های بتنی بشمار می آید رفتار آنها در شرایط زنجیره ای و توانایی آنها در حین عملکرد زنجیره ای تاثیر بسزایی در حفظ جان افراد و پایداری کلی سازه دارد با توجه به این مهم مقاوم سازی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است اولین گام د رمقاوم سازی و بهبود رفتار یک دال بتنی شناخت رفتار دقیق آن در شرایط زنجیره ای میب اشد