سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعظیم سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
نقی پروینی احمدی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز.

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از فولادهای زنگ نزن غنی از نیتروژن به علت خواص مکانیکی مطلوب و نیز خواص خوردگی مناسب، مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است فولادهای زنگ نزن در محیط های اسید سولفوریک خواص رویین شدن از خ ود بروز می دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی خواص روئینگی این فولادهاست. برای این منظور فولاد AISI 316L و فولاد AISI 316L نیتروژن دهی شده با روش پلاسما در زمانهای مختلف، مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج با هم مقایسه شد. برای بررسی خوردگی، روش های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون اسکن پتانسیودینامیک (PDS) و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، بکار رفت. نتایج آزمایشات الکتروشمیایی نشان می دهد که یک زمان بهینه برای رفتار رویینگی فولادهای نیتریده شده وجود دارد، همچنین نیتروژن دهی باعث می شود دانسیته جریان رویینگی افزایش یافته و مقاوم انتقال بار فیلم رویین، کاهش یابد.