سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بزرگ نژاد نوبیجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی بوترابی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی اعمال شده بر روی سوپرآلیاژ پایه کبالت X45 مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش اعمالی از دو لایه میانی و یک لایه بالایی تشکیل شده است. لایه میانی اول CoNiCrAlY بوده و با روش LPPS، لایه دوم NiCrAlY بوده و با روش APS و لایه سوم زیرکونیای پایدار شده با ایتریا است که با روش APS بر روی سطح نمونههای دیسکی شکل اعمال شدند. سپس نمونه ها تحت آزمایش خوردگی داغ در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد با استفاده کوره تیوبی در اتمسفر هوا قرار گرفتند. ترکیب نمک رسوب داده شده روی سطح ۹۰%Na2SO4-%5V2O5-%5NaCl بود. جهت ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی داغ تغییرات ریزساختاری و ترکیب شیمیایی پوشش به همراه تغییرات فازی بوجود آمده در سطح پوشش مورد بررسی قرار گرفت. ترک و جدایش پس از ۳۳۶ ساعت در پوشش مشاهده شد. بررسیها نشان دهنده تشکیل YVO4 تتراگونال و ZrO2 مونوکلینیک در سطح نمونه ها پس از آزمایش خوردگی داغ است. مقایسه نتایج با دیگر پژوهشها نشان دهنده افزایش عمر این پوشش است که بر خلاف پوششهای رایج با دو لایه میانی مذکور اعمال شده است.