سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق مهدی پور – کارشناس ارشد، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – دانشیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد حامد حبیبی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

خوردگی داغ یکی از عوامل اصلی تخریب پوششهای مقاوم حرارتی (TBCs) میباشدکه ناشی از تأثیر نمک مذاب روی فصل مشترک گاز- پوشش است. در این تحقیق مقاومت به خوردگی داغ دو نوع پوششبررسی شده است: ۱) پوشش معمولی YSZو MCrAlY و ۲) پوشش چند لایه MCrAlY و YSZ با تغییر درصد وزنی (MCrAlY و ۵۰%MCrAlY و ۵۰%YSZ و YSZ ) تستهای خوردگی داغ روی سطح پوشش ها در نمک مذاب (۵۵% وزنی V2O5 و ۴۵% وزنی Na2SO4) در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ ساعت انجام شد. ریزساختار مورفولوژی، ترکیب شیمیایی سطح و سطح مقطع پوششها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به EDS بررسی شد. جهت شناسایی ساختارهای کریستالی تشکیل شده و محصولات خوردگی داغ از آزمون پراش اشعه ایکس(XRD) استفاده شده است. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که مقاومت به خوردگی داغ نمونه با پوشش چند لایه نسبت به YSZ معمولی بهتر است. در این نمونه ها اکسیدهای کروم و ایتریوم تشکیل شده حین پوشش دهی در فصل مشترکها، با اکسید وانادیوم ترکیب و تولید فازهای CrVO4 و AlVO4 میکنند که نتیجه آن تقویت فصل مشترکها و جلوگیری از تخریب زودرس پوشش TBC میشود . کاهش قابل ملاحظه محصولات خوردگی داغ در این نمونه ها نسبت به YSZ معمولی نشان دهنده این مطلب میباشد.