سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید طهرانی دهکردی – دانشکده فرش، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
هوشنگ نصرتی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمود مهردادشکریه – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدهادی رجب زاده –

چکیده:

در این تحقیق خواص خمشی و برش سطحی کامپوزیتهای خالص و مرکب درون لایهای تقویت شده با درصدهای مختلف بازالت و نایلون به صورت تجربی بررسی گردیده است بدین منظور پنج نمونه پارچه خالص و مرکب با درصدهای مختلف از الیاف بازالت ( ۱۰۰ ۷۵,۶۶,۵۰,۰ به عنوان تقویتکننده تولید گردید. کامپوزیتهای مورد نیاز بهصورت چهار لایه با آرایش عمود بر هم ساخته شدند. آنگاه بر اساس استاندارد تحت آزمایشهای تجربی خمش و برش قرار گرفتند. در نمونههای بررسی شده رزین اپوکسی به عنوان زمینه استفاده گردید. نتایج نشان میدهد نمونه بازالت خالص بیشترین و نایلون خالص کمترین مدول خمشی و برشی را دارا م یباشند. در بین نمونههای هیبرید، نمونهB33N66دارای کمترین مدول و استحکام خمشی میباشد. همه نمونههای هیبرید دارای مدول برشی یکسان هستندهمچنین نمونه بازالت خالص بیشترین استحکام برشی را دارد. استحکام نمونههای نایلون خالص و هیبریدهایB50N05 و B33N66با هم یکسان میباشند