سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند
محسن باقریان – دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند، دانشکده فنی و مهندسی
سید یوسف احمدی بروغنی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

فرآیند خشک کردن مواد نوعا با پدیده انقباض همراه است و علت بنیادی بشتر عیوب ( ترک های) خشک کردن محصولات سرامیکی به علت انقباضی است که در اثر تبخیر و حذف رطوبت از قطعه در طی خشک شدن آن رخ میدهد. پدیده انقباض در حین خشک شدن مواد سرامیکی می تواند صدماتی چون اعوجاج، ترک و با تغییر ابعاد را در قطعه خشک شده ایجاد نماید. از آنجا که پارامترهای زیادی بر خشک شدن سرامیک ها تاثیر گذارند، و بررسی همه آنها به صورت تجربی بسیار وقت گیر و هزینه بر است مدل سازی فرآیند خشک شدن می تواند راه مناسبی برای مطالعه و کنترل عیوب مزبور باشد، و از آن میتوان به عنوان ابزاری نیز برای مهندسی معکوس در طراحی قالبها و قطعات سرامیکی استفاده نمود. مقاله حاضر به مطالعه پدیده خشک شدن سرامیک ها و تاثیر انها بر توزیع تنش پرداخته و برخی مدل های خشک شدن را بررسی نموده و نهایتا یک مدل جهت شبیه سازی قطعه پیشنهاد می نماید. از سویی در این برریس فرایند خشک شدن بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر تغییر شکل ها در طی خشک شدن توسط ماشین بینایی و بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویر به دست آمد. مدل پیشنهادی با نتایج تجربی مقایسه گردیده و نتایج آن گزارش شده است.